Services

Program

มีโครงการต่างๆ และมีจัดฝึกอบรมที่นำเสนอผลการวิจัยใหม่และการสาธิตระบบใหม่และเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม

Knowledge

ทางทีมงานได้รวบรวมสาระความรู้ทั้งหมดที่เคยผ่านมา ต้องแต่ sigir2003 - sigir2017 เพื่อให้ท่านได้เข้ามาหาข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวก

Contact

ทีมงานยินดีให้ข้อมูลต่างๆ กับท่านที่ต้องการข้อมูลเหล่านี้ส่วนสำหรับท่านที่ต้องการสอบถามเรื่องอื่นๆ ก็สามารถแจ้งเรื่องมาผ่านช่องทาง Contact Us ได้ตามเวลาทำการ

Tutorials (Highlights)


Neural Networks for Information Retrieval (NN4IR)

จากมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมและไมโครซอฟท์จะตรวจสอบบทบาทสำคัญที่การวิจัยเกี่ยวกับเครือข่ายประสาทและการเรียนรู้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ในหลาย ๆ ด้านของระบบ IR สมัยใหม่

Health Search: from Consumers to Clinicians

การค้นหาระเบียนผู้ป่วยช่วยให้แพทย์ค้นพบหลักฐานการปฏิบัติที่ดีที่สุดหรือช่วยให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลออนไลน์ที่เชื่อถือได้และสามารถอ่านได้ ผู้บรรยายจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์

Industry Track

SIGIR ยังรวมถึงงานอุตสาหกรรมการประชุมวิชาการเกี่ยวกับ IR ในการปฏิบัติ (SIRIP) ที่รวบรวมผู้เข้าร่วมอุตสาหกรรมเพื่อนำเสนอแนวทางใหม่ที่ใช้ใน บริษัท ของพวกเขา งานนำเสนอจากหลากหลาย บริษัท

About Us

SIGIR เป็นเวทีระหว่างประเทศชั้นนำสำหรับการนำเสนอผลการวิจัยใหม่ ๆ และสำหรับการสาธิตระบบและเทคนิคใหม่ ๆ ในการดึงข้อมูล การประชุมประกอบด้วยห้าวันของเอกสารฉบับเต็มเอกสารสั้น ๆ การสาธิตการสอนและการฝึกอบรมที่เน้นการวิจัยและพัฒนาในด้านการเรียกค้นข้อมูลตลอดจนการติดตามอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางสังคม กรุณาตรวจสอบเว็บไซต์นี้สำหรับการปรับปรุงปกติและไม่ลืมที่จะทำตามเราได้ที่นี้ ยินดีต้อนรับผลงานที่เกี่ยวข้องกับด้านใด ๆ ของทฤษฎี IR, ฐานรากเทคนิคและการประยุกต์ใช้และขอเสนอข้อเสนอแนะสำหรับการฝึกอบรมการสาธิตการสอนและเอกสารเชิงอุตสาหกรรม แทงบอลออนไลน์

Lecturer

เป้าหมายของ SIRIP คือการรวบรวมนักวิจัยนักวิจัยนักวิเคราะห์นักวิจัยและผู้บริโภค ทุกคนมีความคิดใหม่และมีแนวคิดใหม่ๆ

Dr WANG Haifeng

เขาได้รับปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จาก Harbin Institute of Technology หลังจากนั้นเขาก็เป็นนักวิจัย

Bob Schukai

เขาทำหน้าที่เป็นทูตที่เมืองนิวยอร์กและชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาสำหรับโครงการ London Tech City

Dr Maria Milosavljevic

ได้สร้างความสามารถใหม่ๆ ทั่วทั้งองค์กรซึ่งส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการสร้างระบบข้อมูลขั้นสูง

Kate Curr

เธอเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเว็บไซต์ห้องสมุดและสำหรับระบบการจัดการห้องสมุด เธอเคยทำงานในห้องสมุดพิเศษนักวิชาการ

Latest News

แก้ปัญหาเลือกหัวข้องานวิจัยอย่างไรดี

หนึ่งในปัญหาหลัก สำหรับผู้เริ่มต้นทำวิจัย นั่นก็คือ ‘วิธีเลือกหัวข้องาน’ เนื่องจากนักวิจัยจำนวนมาก ก็ยังเกิดความสับสนอยู่ว่าอะไรคือปัญหา เพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณได้เห็นในประเด็นของการเลือกหัวข้อซึ่งมีความเหมาะสมกับตนเอง เพื่อสร้างงานวิจัยมีคุณภาพออกมาได้มากที่สุด หลักเกณฑ์การเลือกหัวข้อปัญหาอันน่าสนใจ เลือกจากความสนใจของตัวเองเป็นที่ตั้ง ไม่ต้องเป็นกังวลว่าสิ่งที่ตนเองจะทำการวิจัยนั้น มีความสำคัญมากน้อยเพียงใด และคนทั่วไปมีความสนใจไหม เนื่องจากงานวิจัยจำนวนมากไม่อาจลุล่วงไปได้ด้วยดี ถ้าผู้วิจัยไม่มีความสนใจอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ความสนใจที่มีต่อเรื่องในการทำวิจัย ของนักวิจัยจึงมีความสำคัญมาก เลือกปัญหาที่ตนเองถนัด การวิจัยเป็นงานซึ่งต้องทำงานในระยะยาว ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งความสามารถในด้านต่างๆ ผสมผสานกัน ไม่ว่าจะเป็น การเก็บรวบรวมข้อมูล ความสามารถในการใส่รหัสข้อมูล ความสามารถในการตีความหมาย เป็นต้น เลือกปัญหามีคุณค่า โดยปัญหาที่คุณต้องการนำมาทำการวิจัย คือ เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ความรู้ใหม่ และเสริมความรู้เดิมให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นประโยชน์ทางปฏิบัติงานต่อไป ความเหมาะสมในเรื่องต่างๆ เช่น งบประมาณ แรงงาน และเวลา ในการทำวิจัยจะต้องมีการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เสียเวลา รวมทั้งกำลังแรงงาน เพราะฉะนั้นสำหรับการตัดสินใจว่า คุณจะทำการวิจัยในหัวข้อใด คุณจะต้องมีการคำนึงถึงว่า หัวข้อนั้นมีความสำคัญต่อคุณมากน้อยเพียงใด คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการทำวิจัย เช่น มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครบครันหรือไม่ ปัญหานั้นมีแหล่งค้นคว้าหรือไม่ เป็นต้น ปัญหางาน ที่น่าสนใจ...

ความรู้ที่น่าสนใจลักษณะของงานวิจัยที่ดี

‘งานวิจัย’ คือ งานสืบเสาะค้นคว้าหาความจริง ด้วยวิธีการที่ระบบ สามารถพิสูจน์ได้ มีความน่าเชื่อถือได้ ด้วยการใช้วิธีการวิทยาศาสตร์นั่นเอง หรือวิธีการสังเคราะห์ในด้านต่างๆ รวมทั้งกระบวนการคิด ซึ่งทำอย่างเป็นระบบ เพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น หรือพิสูจน์ความรู้เดิมว่าถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดอะไรไหม ลักษณะของงานวิจัยที่ดี ต้องมีองค์ประกอบดังนี้… งานวิจัย คือ การคำนวณซึ่งใช้ความรู้ ความชำนาญ รวมทั้งความมีระบบ เข้ามาผสมผสานกัน งานวิจัย คือ งานดีมีเหตุผลและเป้าหมายอย่างเด่นชัด งานวิจัย จำต้องประกอบด้วยเครื่องมือ หรือ เทคนิคเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล มีความซื่อสัตย์ และเชื่อถือได้ งานวิจัยจะต้องมี การรวบรวมข้อมูลใหม่รวมทั้งได้รับความรู้ใหม่ หากแต่กรณีใช้ข้อมูลเดิม จุดประสงค์ในการวิจัยจะต้องมีความแตกต่างไปจากเดิม สำหรับความรู้ที่ได้มาจากความรู้เดิมนั้น อาจมาจากจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบซ้ำ งานวิจัย เป็นการศึกษาซึ่งแสวงหาข้อเท็จจริง ด้วยวิธีอันแตกต่างกันไป งานวิจัยต้อง ใช้ทั้งความพยายาม, ความซื่อสัตย์ และความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า เนื่องจากบางครั้งต้องคอยเฝ้าติดตามรวมทั้งบันทึกผลอย่างละเอียด ทำให้ต้องใช้เวลาค่อนข้างยาวนาน งานวิจัยจะต้องมีการจดบันทึก ตรวจสอบ รวมทั้งเขียนรายงาน อย่าใส่ใจ ระมัดระวัง เพราะต้องเป็นไปตามความเป็นจริงทั้งหมด มีความสำคัญ รวมทั้งมีประโยชน์ ในการสร้างความรู้ใหม่ หรือค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา...

ความรู้ที่ไม่ควรพลาด งานวิจัยหมายถึง

‘งานวิจัย’ คือ การที่มนุษย์กระทำบางสิ่งบางอย่าง โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก เพื่อค้นหาความจริงอันมาจากพื้นฐานของปัญญา สำหรับจุดมุ่งหมายหลักในการทำวิจัย คือ… เพื่อค้นพบ เพื่อแปลงความหมาย เพื่อพัฒนากรรมวิธีและระบบ โดยการดำเนินงานวิจัยจะใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ก็ได้ งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นการนำวิธีทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งผสมผสานมาจากความต้องการอันแรงกล้า อันเนื่องมาจากความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ โดยการวิจัยจะเป็นข้อมูลหลักที่นำมาสร้างข่าวสารเชิงวิทยาศาสตร์ ตลอดจนทฤษฎีที่มนุษย์นำมาใช้เพื่ออธิบายธรรมชาติตลอดจนคุณสมบัติของสรรพสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว นอกจากนี้งานวิจัยยังช่วยให้กรรมวิธีประยุกต์ทฤษฎีต่างๆ เกิดความเป็นไปได้ทางปฏิบัติ นอกจากนี้การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ, องค์การกุศล, กลุ่มเอกชน ตลอดจนบริษัทต่างๆ นอกจากนี้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สามารถจำแนกได้ตามสาขาวิทยาการ รวมทั้งวิชาเฉพาะทาง นอกจากนี้คำว่า ‘งานวิจัย’ ยังใช้ได้ในความหมายที่ว่า ขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวกับวิชาการอีกด้วย จุดมุ่งหมายทั่วไปของการวิจัย ใช้ในทำนายผลต่างๆ ผลที่ได้สามารถนำไปใช้ทำนายเหตุการณ์ในอนาคตได้ เพื่อจะได้เตรียมตัวรับสถานการณ์เอาไว้ล่วงหน้า เช่น การวิจัยเพื่อสร้างเส้นทางสำรวจราคาหนังสือนำมาทำนายได้ว่า แนวโน้มของราคาหนังสือในอนาคตจะเป็นอย่างไร เป็นต้น ใช้เพื่ออธิบาย โดยจุดประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อนำผลไปใช้อธิบายปัญหาต่างๆ เช่น การวิจัยหาสาเหตุที่ทำให้ผลการเรียนของนักศึกษาตกต่ำ เป็นต้น ซึ่งผลจากการวิจัยสามารถนำมาอธิบายได้ว่า มีปัจจัยอะไรบ้างเป็นสาเหตุที่ทำให้ผลการเรียนตกต่ำ ใช้ในบรรยายข้อมูลต่างๆ คือ การนำผลที่ได้มาจากการวิจัยไปใช้กับปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาตรวจสอบในหลายๆ ด้านว่า ปัญหานั้นเป็นอย่างไร เช่น...

Contact Us

สามารถติดต่อทีมงานเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง